Алтернативни източници на енергия

Възобновяеми източници на енергия: слънчеви колектори, фотоволтаици, геотермална енергия, ветрогенератори и други. Какво е бъдещето на алтернативните източници на енергия и те намират ли приложение в България? Има ли смисъл то тази инвестиция и след колко време ще очакваме нейната възвращаемост?

Фотоволтаици

Фотоволтаиците могат да се използват за най-различни цели – възможно, е да се направи система от много слънчеви панели и колектори, които да произвеждат ток, който впоследствие да се продава на съответното електроразпределително дружество. Освен за промишлени цели, фотоволтаиците могат да се използват и за осигуряването на ток за лична употреба. За целта просто трябва да се свържете с дадена фирма, която да проектира и инсталира слънчеви панели, които да задоволят напълно нуждите Ви.
Фотоволтаичните системи са скъпи, но бъдете сигурни, че те ще Ви се изплатят във възможно най-кратки срокове. На първо време ще намалите двойно и тройно годишните си разходи за отопление и ток, тъй като от момента на инсталирането на системата, то автоматично ще спрете да плащате каквито и да било сметки за електроенергия. Освен това, може да произвеждате електроенергия, която впоследствие да продавате на електроразпределителното дружество във Вашия район. При положение, обаче, че електроенергията, която ще си произведете не Ви, е достатъчна, то не се притеснявайте – винаги може да получите допълнително захранване от електроразпределителната мрежа, като за целта се поставя специален електромер, който да отчита потреблението, което изразходвате.

Геотермални системи за отопление

Един от задължителните фактори, за да се чувстваме по-уютно и комфортно вкъщи, е топлината. Едва ли има човек, който обича да му е студено през зимата или останало време от годината, когато температурите не са много високи. За съжаление, обаче цената на тока и парното постоянно се увеличава, което до голяма степен може да се окаже пагубно за финансовото ни състояние. Именно поради тази причина трябва да помислим за някакъв алтернативен начин на отопление, който няма да натежи на джоба ни и същевременно ще бъде също толкова полезен, ефективен и лесен за използване колкото парното, климатиците и останалите начини на отопление, които се свързват към ел.мрежата.
Печка на твърдо, газ и други стандартни отоплителни системи
За щастие съществуват най-различни начини за отопление – например може да си поставите печка на твърдо или течно гориво, или пък на газ. С използването на печки на въглища или на мазут, обаче няма да намалите чувствително сметките си за отопление. Безспорно, от икономична гледна точка, използването на газови печки, е най-добрата алтернатива, но лично аз не смятам, че си струва риска, който се поема с тяхното инсталиране. През последните години станахме свидетели на не малко случаи на нарушено здравословно състояния, тъй като печката се, е повредила по един или друг начин и изпуска газ, който, е изключително опасен за човешкото здраве.

Когато енергийните източници свършат

Според масово разпространената информация, в момента използваме последните остатъци от природните енергийни ресурси, с които разполага планетата ни. Именно поради тази причина, в последните няколко години все повече се говори за т.нар. алтернативни източници на енергия, които ще ни позволяват да добиваме възобновяема енергия, която ще можем да използваме по колкото пъти искаме и то напълно безплатно, без да сме зависими от някое енергийно дружество. И освен това, трябва да подчертаем, че чрез тези технологии ще се намали многократно замърсяването на Земята. Това също, е един от основните аргументи на „специалистите“, които ни подканват тотално да отпишем познатите ни досега начини за добиване на енергия.
Може би цялата информация около изчерпването на природните ресурси, е една голяма лъжа, с която се цели да бъдат увеличени многократно цените на тока, горивото и всички останали ресурси, но тази тема ще я засегнем в някой друг материал, а сега нека обърнем внимание на възможностите, които ни предлагат учените за това по какви начини да добиваме енергия от заобикалящата ни околна среда и по този начин да се превърнем в енергонезависими лица.

Геотермална енергия

Геотермалните помпи добиват все по-широка популярност у нас. Това се дължи на факта, че все повече българи търсят варианти, с помощта, на които да намалят разходите си отопление и ток през годината. Именно поради тази причина, все по-актуална става темата за т.нар. „Алтернативни източници на енергия“, сред които са и геотермалните помпи. Предимствата на този тип технология за добиване на енергия от земните недра са много, но за тях ще стане дума малко по-късно в статията. На първо време ще Ви запознаем със същността на геотермалните технологии и системи, след което ще обърнем необходимото внимание на техните предимства и недостатъци
Защо са по-ефективни
Термопомпите са изключително ефективни от енергийна гледна точка, тъй като добиват енергия от земните недра и водите в тях. Сигурно в момента си задавате въпроса – „Кое ги прави по-ефективни от всички останали алтернативни източници на енергия“. Отговорът на този въпрос, е много прост и до голяма степен логичен – термопомпите използват земята като източник на енергия. В нея температурата, е по-топла през зимата и по-ниска през лятото сравнение с тази във въздуха – следователно работят на по-ниски температурни нива, което ги прави по-ефективни.

Геотермалната енергия

Геотермалната енергия, е един от многото източници за добиване на алтернативна енергия. За съжаление, обаче тя не разполага с необходимия потенциал, за да покрие поне малка част от енергийните нужди на човека. Именно поради тази причина, геотермалната енергия не, е толкова популярна колкото останалите алтернативни източници на енергия – слънчеви колектори, ветрогенератори, биомаса и т.н. Така, че, е съвсем нормално, ако за първи път чувате за този начин за добиване на енергия.
Геотермалната енергия се добива по доста интересен начин, който ни позволява да се възползваме от парата и топлата вода от земните недра. Като всички останалите алтернативни източници на енергия и геотермалната, е възобновима. Топлата вода, която се изсмуква от недрата на земната повърхност се възвръща чрез дъжда и се затопля от високата температура, която, е константна величина под земята.
Енергията, която се добива от земните недра може да се използва не само за отопление, но и за още куп други неща – например, с нейна помощ може да се задвижи парен двигател, който пък от своя страна може да бъде използван, за да произвежда електричество.
Може би не знаете, но геотермалната енергия може да бъде забелязана и над повърхността на земята – във вида на вулкани, гейзери или минерални извори. Така, че може би разбирате вече за колко мощна енергия става дума, която незаслужено бива отхвърлена с лека ръка от повечето хора.

Видове източници на енергия

Вятърна енергия
Според една от най-смелите теории – само един процент от вятърната енергия в целия свят би била достатъчна, за да задоволи нуждите на всички хора. За съжаление, обаче това, е на практика невъзможно, тъй като вятърните турбини използват пълните си възможности едва 1500/2500 часа от годината, а часовете в нея са 8700. Ветрогенераторите не могат да разкрият пълния си потенциал, тъй като през по-голяма част от годината времето, е спокойно и силните ветрове липсват, дори и на най-ветровитите места.
В момента се разработва един изключително мащабен проект, който след като бъде завършен би трябвало да осигури поне 1/5 от моментното потребление на ток по света. Като за целта трябва до края на 2030 година да бъде готово съоръжението с 55 хиляди Mw вятърна енергия.
Слънчева енергия
Това, е безспорно най-популярния начин за добиване на зелена енергия в момента. Слънчевата енергия се радва на голяма популярност, защото може да се използва както за лични, така и за обществени нужди. Докато останалите източници на зелена енергия са практически не приложими за лично ползване.
Разбира се, че бихте могли да си инсталирате собствен ветрогенератор, но за целта трябва да разполагате с много голямо свободно пространство и не на последно място, е задължително да живеете във ветровит район, в противен случай се обезсмисля напълно инсталирането на ветрогенератор. Докато за инсталирането на слънчев колектор няма абсолютно никакви пречки – той може да се постави навсякъде, като единственото условие, е да бъде монтиран върху място, което през по-голяма част от деня, е осветено, за да може да се възползвате максимално от слънчевите лъчи.

Съоръжения за изгаряне на пелети

Пелетни горелки
Съществуват пелетни горелки с мощност от 5 до 250 kW. Тяхното предназначение, е за поставяне към вече готови отоплителни системи. Имат висока ефективност на изгаряне, която се дължи на факта, че може да се регулира процеса на изразходваното гориво. Пелетните горелки се използват за изгарянето на стандартните дървесни палети от категория A, AB, B с размери F6/F8 диаметър; изсушени костилки; комбинация от пелети и костилки;
Предимства:
  • Могат да се инсталират върху котли, които използват фосилни горива – газ, нафта и други. Освен това могат да се монтират и върху котли, които използват твърдо гориво – дърва или въглища.
  • Лесен монтаж
  • Автоматизирани горелки, които осигуряват абсолютно същия комфорт, който бихте могли да получите от стандартните горелки, използващи фосилни горива. Освен това разполагат и със специална система, която позволява автоматично разпалване на горивото.
  • Разполагат със стаен термостат, който Ви позволява да регулирате работата на горелката. По този начин ще си гарантирате идеални температури в помещението и същевременно бихте могли да си спестите голяма част от горивото, от което бихте имали нужда, ако не разполагате с подобна система.
  • Могат да работят с абсолютно всякакъв вид биомаса, стига той да отговаря на предварително посочените от производителя характеристики за горивото, което трябва да се оползотвори от системата.
  • Лесна поддръжка и използване
  • Минимални вредни емисии и разходи за експлоатация

Енергия от вятъра

Какво, е ветрогенератор
Това са генератори, които превръщат енергията на вятъра в електрическа, от което се подразбира, че получаваме напълно безплатна ел.енергия от 220 или 380 волта. Съществува два типа генератори – Големи и Малки.
Големите ветрогенератори представляват кули, които са високи повече от 30 метра и се използват за произвеждане на енергия към националната електрическа мрежа. Те добиват от 80 до 100kW, като за целта използват вятър със скорост по-голяма от пет метра в секунда.
Малките вятърни генератори произвеждат ток до 20Kw и поради тази причина биха могли да усвоят далеч по-бавните ветрове от по 2,5 метра в секунда например. На външен вид наподобяват големите ветрогенератори, като единствената им разлика, е в мащаба. Малките ветрогенератори са способни да осигурят необходимото електрозахранване на минимум едно домакинство. За да се осигури постоянно и равномерно захранване на една сграда, е препоръчително да се монтира специална акумулаторна батерия.

Видове възобновими източници на енергия

Напоследък, много се говори за т.нар. възобновяема енергия. Което всъщност, е повече от нормално, предвид свръхпотреблението на енергия, което се наблюдава през последните години в целия свят и ограничените природни ресурси, които най-вероятно ще се изчерпят много по-рано от предвиденото. Именно поради тази причина се търсят все по-нови и усъвършенствани начини за добиване на енергия, която да бъде същевременно ефективна, неизчерпаема и безвредна за околната среда и човека.
Възобновяемата енергия отговаря възможно най-много на тези критерии, тъй като се добива от практически неизтощими природни източници – слънцето, вятъра, водата, земните недра и т.н. Предимствата на този „нов“ начин за добиване на енергия са много, но най-важния и съществен от тях, е, че не се навредява по абсолютно никакъв начин на човека и околната среда.
Водна енергия
Добиването на енергия от водата, е доста стар и познат метод, който, е много добре развит у нас. За целта са изградени няколко ВЕЦ-а, които осигуряват близо 1/3 от годишното енергийно потребление на страната. Малко хора, обаче знаят, че може да се добива водна енергия в домашни условия. За целта, обаче трябва да разполагате с генератор с водни турбини и да живеете в близост до река, канал или изкуствено създадени такива с наклон от един до два метра.

Слънчеви колектори - въпроси и отговори

Как работят слънчевите колектори през зимата?
Много хора задават този въпрос и с право, тъй като основната идея на слънчевите колектори, е да преобразуват лъчите на слънцето в топлоенергия. Така, че няма какво да се лъжем – през студените и облачни дни през зимата, е много трудно да се добие енергия, с която да бъде затоплената водата за къпане или измиване на чиниите, пък какво остава за затоплянето на цяло жилище. Така, че ако искате да имате добивате енергия от слънчевите лъчи през цялата година, то най-добре си монтирайте активни слънчеви колектори, които обаче са доста по-скъпи от традиционните и масово разпространени в момента пасивни слънчеви системи.
Възможно ли, е да се монтира слънчев колектор за апартамент, който не, е на последния етаж на сградата, а на по-ниските?
По принцип, е възможно да се монтира на върха на сградата, който да захранва с топла вода апартамент, който се намира няколко етажа по-надолу, но трябва да отбележим, че при този вариант ще има определен първоначален разход, който няма как да бъде избегнат. За да разберете какво имаме предвид ще Ви дадем един прост пример: За да достигне водата до апартамента на втория етаж в шестетажна сграда, то трябва да изтекат между 4-8 литра вода(спрямо дължината на тръбите, през които преминава), преди да може да

Видове алтернативни източници на енергия

В днешно време всички говорят за активни и пасивни къщи, нискоенергийни или енергонезависими сгради, но малко хора обръщат внимание на технологиите, благодарение, на които, е възможно да се изграждат подобни съоръжения. Без тяхна помощ, всички тези видове сгради, които изброихме до голяма степен биха загубили блясъка си. Малко хора отдават заслуженото на слънчевите колектори, геотермалните помпи, еко пелетите и всички други алтернативни източници за добиване на енергия.
Геотермални помпи

Това са специални системи, които ни позволяват да затоплим сградите си през зимата или да ги охладим през лятото. Съществуват най-различни видове, но най-подходящи за целите ни са топлинните помпи. Те се разделят на два типа – земни и водни.

Земните геотермални помпи могат да бъдат поставени хоризонтално или вертикално:
  • Хоризонталният монтаж на геотермалните помпи ни осигурява не малко свободно пространство и освен това ни дава възможност да изкопаем траншеи за поставянето на системите в дълбочина до 3 метра, откъдето бихме могли да се възползваме от постоянната годишна температура на земните пластове, която, е в интервал от десет до петнадесет градуса.
  • Геотермалните помпи с вертикален монтаж, обаче изискват направата на много по-сериозен сондаж – от петдесет до сто и петдесет метра, което ги превръща в не толкова популярен вариант. За сметка на това, обаче с поставянето на вертикални помпи се спестява голяма част от изкопните работи и сериозната площ, която ще бъде необходима за монтирането на хоризонталните тръби.

Слънчев колектор

Въпреки, че са изключително ефективни и могат да намалят сметките за топла вода с 20-30 процента, към слънчевите колектори все още се гледа с недоверие. Именно поради тази причина, сградите в България, които използват слънчеви колектори за затопляне на вода са изключително малко, а пък още по-малко са тези, които разполагат и със специално пригодени системи за отопление.
Именно поради тази причина, в днешния материал ще обърнем по-голямо внимание на слънчевите колектори, тъй като смятаме, че много хора са останали с грешно впечатление за тях, базирано на невярна или лъжлива информация. Затова ще Ви запознаем с всичко, което трябва да знаете: как работят; какви видове слънчеви системи има на пазара; какви са техните предимства и недостатъци и т.н. И по този начин се надяваме, че след като прочетете материала, коренно ще промените мнението си за слънчевите системи и ще се убедите в тяхната ефективност и значимост от гледна точка на опазването на околната среда.

Защо трябва да използваме слънчеви панели

Малко хора си задават въпроса – Защо трябва да плащат изключително високи сметки за ток и отопление, след като могат да си добиват необходимата енергия напълно безплатно, без да променят начина си на живот по един или друг начин? Това, е възможно чрез инсталирането на слънчеви колектори. Този тип технологии са известни от древни времена, но реално намират широко потребление в ерата на високите технологии, които позволяват по-ефективно използване на слънчевата светлина и преобразуването и в топлоенергия. В момента на пазара има два типа слънчеви колектори – термални и фотоволтаични. Термалните колектори се използват за затопляне на вода, която да използваме за битови нужди, докато фотоволтаичните ни позволяват да произвеждаме електрическа енергия, която да използваме за лични или комерсиални цели. Така, освен, че ще спестим сериозни средства от високите сметки за ток, бихме могли да припечелим нещо, като продаваме ел.енергия в обществената мрежа. Покрай слънчевите системи, обаче изникват куп въпроси, като – „Какво количество енергия можем да добием от Слънцето“, „Каква, е цената на тази система“, „Какви са предимствата от инсталирането на соларни системи“ и куп други въпроси, които са от съществено значение за всеки, който смята да се сдобие с тази иновационна технология. Именно на тях ще обърнем внимание в следващите няколко реда и ще дадем ясна представа по въпросите, които най-много Ви интересуват.
Пишете ни :)
comment-arrow

От падащото меню Коментиране като изберете изберете Анонимен

Ако желаете да се свържем с Вас, моля въведете телефон за контакти. Коментарът Ви няма да бъди публикува в сайта.