Активни и пасивни къщи

Това са къщи които разполагат с възобновяеми енергийни източници. Пасивна къща е тази което произвежда електричество, която достига за да покрие консумацията на ползваните електроуреди. Активна къща е тази, която произвежда повече енергия, от колкото консумира.

Какво представлява пасивната сграда

Пасивните сгради са тези, които могат да се отопляват или охлаждат, без да бъдат използвани специални системи или уреди(климатици, парно, печки и т.н) или казано с прости думи – сграда, която сама се охлажда и загрява се нарича "пасивна".
Изграждането на такава сграда, е скъпа инвестиция, която, обаче ще Ви се изплати многократно в бъдеще, тъй като сметките Ви за отопление и охлаждане ще намалеят драстично. Според производителите, ако бъдат използвани най-качествените материали, е възможно да бъдат намалени годишните разходи за климатизация до 90 процента, сравнение със сегашните, които плащате, ако живеете в монолитна, неизолирана сграда. Това, е възможно, тъй като пасивната сграда използва до 10 пъти по-малко енергия сравнение с останалите сгради от традиционното строителство.
 Пасивните къщи са стойностно ефективни. Това се дължи на факта, че, когато бъдат сумирани разходите за проектиране, изграждане, инсталиране на системи и оборудване за отопление, охлаждане, вентилация, водоснабдяване, захранване и т.н., са много по-малки сравнение с парите, които ще Ви бъдат нужни за същите неща, обаче за обикновена сграда монолитно строителство.
Отоплението и охлаждането на този тип сгради се базира на въздушни тръби, през които преминава въздуха отвън. При навлизането на въздуха в тези тръби, той се затопля или охлажда в зависимост от нуждите на собствениците за постигане на оптималната температура. В повечето случаи се монтира система, през която въздуха влиза в помещенията чрез жалузи, които биват монтирани близо до тавана. За да се избегне евентуалното простудяване на обитателите, системата работи по такъв начин, че въздуха навлиза бавно и, е невъзможна рязката смяна на температурата.

Пасивни къщи - същевременно икономични и екологични

Екологични и икономични
Сигурен съм, че на голяма част от Вас, които четат тази статия са наясно с икономическите предимства на т.нар Пасивни къщи, но дали знаете, че те, освен икономични са и екологични? Благодарение на съвременните технологии, които постепенно навлязоха с пълна сила и в областта на строителството, думите „екология“ и „строителство“ вече не стоят нелепо в едно изречение. Благодарение на тези нововъведения, които умело се прилагат за изграждането на „Пасивните къщи“ се намалява до голяма степен неблагоприятното въздействие, което оказва Вашия дом върху заобикалящата го среда. Това става по няколко начина:
Намаляване на нивото на въглеродните емисии във въздуха
Един от начините, които спомагат за това, е уникалният дизайн на Пасивните къщи, който се базира на международния стандарт за енергийна ефективност. Този тип къщи биват оборудвани със специална изолация, термопомпи, слънчеви колектори, фотоволтаични системи и още куп други „еко“ нововъведения, които ще Ви спомогнат да намалите потреблението си на енергия до 90 % сравнение с традиционните къщи. По този начин, освен, че няма да промените по абсолютно никакъв начин начина си на живот, ще плащате далеч по-малки сметки за отопление и охлаждане и на всичкото отгоре ще бъдете спокойни, че по никакъв начин не замърсявате природата и в частност въздуха.

Пасивни къщи

Безспорно най-добрия вариант, когато става дума за максимално ефективно използване на енергията са т.нар. пасивни къщи. Те се нуждаят от изключително малко енергия, за да бъдат затоплени или охладени до желаните норми. Много се изписа по тази тема и затова вярвам, че щом сте попаднали на нашия сайт и тази статия, то до голяма степен сте изчели всичко написано по темата и едва ли има с какво да Ви изненадаме. Затова решихме в днешния материал да Ви представим как би изглеждала перфектната откъм спестяване на енергия сграда.
Идеалната „пасивна къща“ не трябва да харчи повече от 15 kWh/m? на година или казано с прости думи – да се поддържа нормална температура за обитаване на сградата, за която да бъде използвано максимално малко топлоенергия. За да се случи това, обаче трябва изолацията да бъде направена по възможно най-качествения начин, с най-добрите материали на пазара. Именно поради тази причина, този тип къщи не се нуждаят от познатите ни отоплителни уреди(печки, радиатори и т.н) – поддържането на подходяща температура се извършва на база отделяната топлина от останалите ел.уреди в стаите, от околната среда и забележете, дори и от топлината на нейните обитатели! При тези обстоятелства, то годишния разход за отопление, който ще плащате се дължи на факта, че трябва да се затопля пресният въздух, който навлиза в сградата. Освен това, е доказано, че този тип къщи изразходват до 85 процента по-малко енергия за отопление сравнение с всички останалите видове сгради.

Активна къща

Предполага се, че „активните къщи“ са пълна противоположност на „пасивните“. Това, обаче съвсем не, е така и базовата концепция на активните къщи до голяма степен, е базирана върху тази на пасивните, но с малката разлика, че активните къщи сами си произвеждат енергия, докато пасивните я добиват от различни източници.
Активните къщи са сравнително нови на пазара и първата такава сграда беше построена едва преди четири години в Дания. Според последните данни тя изразходва по-малко енергия от Пасивните и според нейните обитатели, тя дори произвежда повече от необходимата енергия, което от своя страна може да донесе допълнителни доходи, тъй като неизползваемата енергия може да бъде реализирана в общата електроснабдителна мрежа.
Безспорно, обаче информацията относно тази нова мода в строителството и изграждането на т.нар Активни къщи, е оскъдно малка и именно поради тази причина смятаме да разбием статуквото и буквално да Ви засипем с информация по темата. Затова предвиждаме в бъдеще да пуснем още няколко материала по темата, като първия от тях ще бъде днес и ще засегнем основните принципи при построяването на такива къщи, техните предимства и недостатъци.
Предвид факта, че този тип сгради сами си осигуряват необходимата енергия, то няма абсолютно никакви изисквания към мястото върху, което ще бъдат изградени – за разлика от пасивните къщи, при които до голяма степен околната среда оказва сериозно влияние върху енергийните им потребности.

Разлика между активна и пасивна къща

На пръв прочит, звучи доста странно използването на понятията – „пасивна“ и "активна", когато стане дума за строителство на къщи и други подобни сгради. В интерес на истината, обаче тези термини имат много сериозно значение в съвременното строителство и реално не означават, че сградата се движи или нещо от сорта, каквито мисли могат да преминат през главата Ви на първо четене. Всъщност тези термини се използват в областта на проектирането, като с тяхна помощ се осигурява комфорт на хората, които ще ги използват и същевременно се намаляват разходите и потреблението на енергия.

Пасивна къща
За да бъде една къща пасивна, (енергийнонезависима) или някое от останалите наименования на този тип строителство, сградата трябва да отговаря на определени изисквания. През годините се появяват най-различни видове, които претендират, че са пасивни, но официалния стандарт, по който трябва да отговаря една сграда, за да бъде нискоенергийна, е въведен преди 35 години в Германия от доктор Волфганг Файст. От тогава насам започва масовото строителство на пасивни сгради, като техният брой вече надхвърля десетки хиляди сгради по целия свят.

С какво трябва да се съобразим при проектирането на пасивна къща

Какво, е пасивна къща Това, е сграда, която се проектира по такъв начин, че да се използва възможно най-малко енергия, за да се осигури желания микроклимат в нея. Перфектният вариант, е да се създаде енергонезависима система, за която не са нужни никакви разходи за поддържането на подходяща температура. Температурата се поддържа от топлината на хората, които я обитават, уредите, които използват и възобновяеми енергийни системи – слънчеви колектори, ветрогенератори и т.н. За да бъде една сграда пасивна, тя трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да сведе консумирането на енергия до 10 процента от това, което изразходва например една монолитна сграда. Или казано с прости думи – ако една къща от традиционното строителство консумира на година около 250-300 киловатчаса на квадратен метър, то „енергонезависимата къща“ трябва да консумира най-малко до 10 пъти по-малко енергия сравнение с нея – т.е. до 30KWh/m2. За да бъдат постигнати тези смайващи резултати, обаче трябва да бъдат изпълнени редица изисквания, с които ще Ви запознаем в следващите няколко реда.
Пишете ни :)
comment-arrow

От падащото меню Коментиране като изберете изберете Анонимен

Ако желаете да се свържем с Вас, моля въведете телефон за контакти. Коментарът Ви няма да бъди публикува в сайта.